Möte om framtidens regioner – nuvarande länsgränser är från 1600-talet

18

På fredagen besökte regeringens Indelningskommitté, med dess båda utredare Barbro Holmberg och Kent Johansson, Region Örebro län för ett möte om arbetet med att skapa färre och större regioner i Sverige. Indelningskommittén har regeringens uppdrag att dela in Sverige i större regioner än i dag.

– Vi ser fram emot ett Sverige med större regioner, säger Marie-Louise Forsberg Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Jag är övertygad om att större regioner kommer att leda till en bättre regional utveckling och bättre förutsättningar för en jämlik vård i hela landet.

– Vår ståndpunkt från länet, som vi också har framfört tidigare, är att stråket Oslo-Stockholm är viktigt för oss. De länsgränser som vi har i dag är från 1600-talet och stämmer dåligt med de levnads- och resemönster som dagens människor har som bor, jobbar och har sin fritid på många olika orter på ett helt annat sätt än förr.

,