Öbo och Hyresgästföreningen satsar 700 000 på integration

u5egt6hrslytx68ign1d

ÖBO och Hyresgästföreningen har gemensamt beslutat att satsa 700 000 kronor på integrationsarbete under nästa år. Parterna har sedan tidigare en gemensam pott med sökbara boinflytandemedel på den summan.

– Vi vill bidra till att skapa möten mellan människor och tänker att integration handlar om just möten. Möten mellan människor med olika bakgrund, i olika åldrar och med olika intressen. Det kan handla om nya svenskar och etablerade, men också mellan människor som bor i olika delar av staden och som sällan möts, säger Anna-Carin B Magnusson, bosocial chef på ÖBO.

Under 2015 har boinflytandepotten, bland mycket annat, finansierat en ledarskapsutbildning för ÖBO-hyresgäster som på olika sätt engagerar sig i boendefrågor. Under tre heldagar fick utvalda personer från bland annat centrala Örebro, Vivalla och Brickebacken lära sig mer om ledarskap och samtidigt lära känna varandra för att stärka sina nätverk. Inför 2016 hoppas man nu på ännu fler satsningar som skapar denna rörelse i staden.

– Det skulle kunna handla om evenemang där man samlar ungdomar från olika stadsdelar för att de ska kunna lära känna varandra eller kanske en organisering av välkomstbesök för nyinflyttade hyresgäster för att hjälpa dem att komma in i granngemenskapen. Möjligheterna är stora och nu är det upp till dem som söker pengar vilka vägar detta kommer ta, säger Fredrik Wrang, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

,