Oförändrade bostadspriser i november

Priserna på bostadsrätter och villor i riket var oförändrade den senaste månaden. På tre månader har bostadsrätterna ökat med fem procent, medan villorna ökat med två procent. De senaste tolv månaderna har bostadsrätter ökat med 16 procent och villor med tolv procent. Detta enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

– Marknaden är fortsatt het och så länge det råder bostadsbrist i över sex av tio kommuner kommer prisuppgången inte att avstanna. Priserna på bostadsmarknaden reagerar naturligt eftersom det är tillgång och efterfrågan som styr. Den generella bristen på bostäder kommer inte försvinna inom en överskådlig framtid och är självklart mest påtaglig i de regionala centralorterna. De rejäla prisökningarna är en direkt följd av detta. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att marknaden inte enbart består av storstäder. På många mindre orter runt om i landet är marknaden mer stabil, säger Tanja Ilic, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

,