Så ska kommunen bli mer jämställd – berör 12 000 anställda

På tisdag fattar kommunfullmäktige beslut om en ny Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan som ska gälla 2016-2019.

Heltidsarbete ska ses som en rättighet i Örebro kommun. Fler pappor ska vara föräldralediga och hemma med sjuka barn, timavlönade ska minska till förmån för månadsavlönade och de delade turerna ska minimeras. De målen ska Örebro kommun jobba efter i sin roll som arbetsgivare.

Planen gäller de drygt 12 000 personer som är anställda i Örebro kommun och framtida rekryteringar.

– Vi gör arbetsmarknaden tryggare för kvinnor, exempelvis med rätt till heltidsjobb, minskning av otrygga timvikariat och slussar ut delade turer succesivt. Det gör mig stolt eftersom det är några av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Den här planen kan förändra både för enskilda personer anställda i kommunen och på längre sikt för ett jämställt samhället, säger Murad Artin (V) ordförande i Jämställdhetsdelegationen.

,