Skattebetalarna: Vart tar skattekronorna vägen?

Drygt var fjärde skattebetalare får höjd kommunalskatt efter årsskiftet då var femte kommun höjer skatten. I Örebro län höjer Örebro och Hallsberg skatten nästa år med vardera 0,50 procentenheter. Det motsvarar drygt hälften av länets skattebetalare, cirka 115 000, enligt Skattebetalarna.

– Att så många kommuner höjer skatten år efter år visar med all önskvärd tydlighet på behovet av att se över vart pengarna går. Ett effektivt användande av skattemedel skulle istället kunna ge många kommuninvånare lite mer pengar kvar i plånboken, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna i en kommentar.

Sammantaget innebär det ett ökat skatteuttag med 2,31 miljarder för Sveriges kommuner och landsting. I Örebro och Hallsberg handlar det sammanlagt om cirka 144 miljoner kronor.