Fördubbling av antalet avstängda gymnasieelever – droger, misshandel och hot mot skolpersonal

korridor_skola_64x392

I år har 21 elever vid gymnasieskolorna i Örebro stängts av från undervisningen. Förra året var den siffran elva elever och 2013 åtta elever. Orsaken till avstängningarna är drogmissbruk, misshandel, kränkande behandling, hot mot personal och innehav av kniv.

Avstängning på grund av droger är det som ökat mest, från två fall 2014 till tio fall i år, enligt statistik som Örebrokuriren.se tagit fram från Örebro kommun.

Av de 21 avstängningarna i år gäller fyra kvinnliga elever under 18 år. Avstängningarna varar mellan ett par veckor, hela terminen eller till dess att eleven är drogfri. Flest elever stängdes i år av från Risbergska och Virginska.

Per-Åke Sörman (C) är ordförande för gymnasienämnden Örebro.

Vad beror den kraftiga ökningen på?

– Tydlighet från våra rektorer att inte tveka på att stänga av en elev när det visar sig att tryggheten för andra elever och personal inte kan säkerställas. Man har en lång “åtgärdstrappa” innan som skall bockas av innan avstängning kommer på fråga. Bra utbildade kuratorer och övrig personal som ser signaler i tid.

– Trygghetsfrågan jobbar vi dagligen med utifrån varje enhet men även från nämnden. Bland annat satsade vi tidigt i våras 25 000 kronor per enhet för att öka tryggheten på våra sex gymnasieskolor. Varje enhet skall rapportera till nämnden vad man gjorde för dessa pengar. Mentorerna är väldigt viktiga i samtal med varje elev om den vardagliga tryggheten. Vissa enheter har tillsatt elevstödjare som finns tillgängliga såväl på raster som under lektioner.

Får elever med missbruksproblem stöd från skolan? 

– Ja, ett första steg med att skolans elevhälsoteam kopplas in. Vården och socialtjänsten finns med sen under provtagningar och habilitering och när en elev är drogfri är skolan redo att ta emot eleven igen och följa upp via samtal för att göra allt skolan kan för att inte “falla” tillbaka igen.