Lämnade över 2 377 namnunderskrifter mot Öbos värdeöverföring

Under tisdagen lämnade Hyresgästföreningen i Örebro över 2 377 namnunderskrifter mot Örebro kommuns värdeöverföring från Öbo. Hyresgästföreningen har under hösten påbörjat en namninsamling och inför jul vill föreningen passa på att uppvakta politikerna i rådhuset. 

Mer om Hyresgästföreningens syn på värdeöverföringen från Öbo till kommunen: http://www.mynewsdesk.com/se/hyresgaestfoereningen-region-mitt/news/hyresgaestfoereningens-analys-av-oebo-pressreferat-fraan-dagens-presskonferens-119544

… och så här svarar Örebro kommun: https://m.youtube.com/watch?v=TampKQJOQqQ&feature=youtu.be

 

,