Örebro får 60 miljoner från staten – 15 går direkt till socialtjänsten

Örebro kommun har tilldelats 60 miljoner kronor av de 9,8 miljarder som regeringen avsatt för att stötta kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Idag beslutade därför kommunstyrelsen om att 15 miljoner av dessa ska gå till socialtjänsten under 2016 för att stärka verksamheten.

Utöver detta beslutas att cirka två miljoner kronor avsätts i förstärkning till lokalförsörjningsenheten.

– Det är bra att vi snabbt kan fatta det här beslutet. Nu tillför vi pengarna för att understödja med personal och för att täcka upp kostnadsökningar i verksamheterna. Vi ser att socialtjänsten gör avgörande insatser varje dag och nu hoppas vi kunna underlätta arbetet, säger Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Socialtjänsten är samhällets yttersta trygghetsnät. För att klara den uppgiften måste de få rätt förutsättningar. Genom att förstärka socialtjänsten med 15 miljoner ser vi till att barn blir placerade i familjehem som är utredda, att våra boenden drivs med kvalitet och att socialsekreterarna får förutsättningar att klara sitt uppdrag säger Rasmus Persson (c), kommunalråd.

– Det resterande beloppet fattar vi inget beslut om idag utan återkommer med förslag på fördelning. De områden som kan vara aktuella är framförallt skolan, jobbskapande insatser och stöd till det civila samhället, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd. 

,