Socialstyrelsens rapport: Diabetesvården har blivit bättre

Diabetesvården i Region Örebro län har förbättrats kraftigt de senaste åren. Det visar Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar som publicerats i dag. Medvetna satsningar, ett systematiskt förbättringsarbete och teamarbete inom både primärvården och sjukhusen ligger bakom förbättringarna.

– Sedan flera år tillbaka har vi satsat målmedvetet på att förbättra diabetesvården utifrån de nationella riktlinjerna, och det har lett till påtagliga förbättringar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Tidigare låg våra resultat generellt väldigt lågt i jämförelse med andra landsting, nu ligger vi i topp inom flera områden.