I snitt tre timmar väntan på akuten – USÖ med i kartläggning

Väntetiden på landets akutmottagningar har ökat något sedan förra året, och ett besök tar i snitt nästan tre timmar. Skillnaderna mellan sjukhusens akutmottagningar är fortsatt stora. Det visar Socialstyrelsens årliga uppföljning.

Uppföljningen bygger på en enkät till landets 71 sjukhusbundna akutmottagningar under våren 2015. Orsakerna till de stora skillnaderna är komplexa.

För att ta reda på mer om vilka faktorer som påverkar väntetiderna arbetar Socialstyrelsen tillsammans med akutmottagningarna i Malmö/Lund, Örebro, Varberg och Växjö för att kartlägga patientflödena där.