Bättre vid våtmarker för fåglar och folk

DSC02480

Situationen för våtmarker i Örebro län har förbättrats. Den bedömningen gör Länsstyrelsen i årets uppföljning av miljömålen som lämnats till regeringen. Det är flera stora offentliga åtgärdsprojekt som vi sammantaget bedömer ger så stora effekter att situationen för våtmarkerna i vårt län förbättras, säger Erik Göthlin som är ansvarig för Länsstyrelsens uppföljning.

Bara under något år har cirka 300 hektar våtmarker anlagts eller restaurerats i odlingslandskapet. Den stora ökningen beror på att ett stort restaureringsprojekt i naturreservatet Kvismaren avslutats och att arbetena vid Tysslingen och Venakärret i Nora har intensifierats.

Kvismaren är redan ett av Sveriges stora besöksmål för fågelintresserade. Nu utvecklas förutsättningarna för att även njuta av de vackra och värdefulla områdena kring Tysslingen. Besöksanordningar har redan börjat anläggas och kommer under de närmaste åren att fortsätta utvecklas.