Innovationer inom hälso- och sjukvård får sex miljoner

Nu står det klart att Örebroinitiativet ”Innovationssluss 2.0” får över sex miljoner kronor från den europeiska strukturfonden. Innovationsslussen finns sedan tidigare hos Region Örebro län och är till för att främja kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvård. Nu öppnar man för att externa företag också kan delta i verksamheten.

– Vi vill nu bygga ut vår kapacitet och hitta en tydlig struktur för hur idéer från företag ska hanteras och hur vi kan docka in oss med andra innovationsfrämjande aktörer, säger Irén Lejegren (S), ordförande för nämnden regional tillväxt vid Region Örebro län.