Stadsbiblioteket får 225 000 från Kulturrådet för läsprojekt

Taikonfilmen

Örebro stadsbibliotek har beviljas 225 000 kronor av Kulturrådet för projektet Örebro läser. I en första del kommer det att anordnas diskussioner kring aktuella samhällsfrågor och temat är författaren Katarina Taikon.

Projektet är stadsbibliotekets första samlade läsprojekt i en tänkt serie avsett att engagera många örebroare. Utgångspunkten i läsprojektet är skönlitterära texter. Läsupplevelser och ökad läslust är övergripande mål.

Katarina Taikon är född i Örebro, och är den första rom att i skönlitterär form belysa sitt folks situation i Sverige.är den första rom att i skönlitterär form belysa sitt folks situation i Sverige. Med boken hoppas vi nå en bred målgrupp, barn, unga och vuxna, skriver biblioteket i sin ansökan.