Privat underhåll av järnvägen blev billigare med bibehållen kvalitet

getingmidjan468

Underhållet av järnvägen i Sverige har blivit elva procent billigare med privata entreprenörer utan att kvaliteten försämrats. Det visar Kristofer Odolinski i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet.

Hans forskning har också lett till nya resultat för hur mycket tågbolagen bör betala för sitt slitage på järnvägen. Underhållet av järnvägen öppnades för konkurrens 2002 och allt fler privata entreprenörer fick med tiden kontrakt för att förebygga och åtgärda fel.

Kristofer Odolinski har använt data från åren 1999 till 2011 som underlag för att med en ekonometrisk modell beräkna effekten på kostnaden av konkurrensen. Under den tiden har vi fått mer för pengarna i förhållande till de mått på kvalitet som jag haft tillgång till.

– Det finns fler kvalitetsmått som jag hade önskat ha med, som till exempel förseningar. Men det har inte varit möjligt, säger han.

Krav på spårstandard kopplat till högsta tillåtna hastighet är ett mått på kvalitet som han haft med i sin uträkning. Som passagerare kan man märka dålig kvalitet genom att tågen börjar skaka när de tar fart.