Vem ska få årets energipris? – chans att nominera

Vindkraft_480

Nu öppnar nomineringen till Örebroregionens energipris 2015. Priset delas även i år ut i två klasser: Årets föredöme och Årets inspiratör. Vem som helst kan nominera ett företag, en organisation, en person eller en kommun som man tycker förtjänar priset.

Årets inspiratör delas ut till en person eller organisation som inspirerat andra till energieffektivisering, ökad användning av förnybar energi eller minskad klimatpåverkan. Vid bedömningen tas hänsyn till spridningseffekt och nytänkande.

Årets föredöme delas ut till ett företag, kommun (förvaltning) eller organisation som genomfört åtgärder eller utvecklat produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskar klimatpåverkan eller energianvändningen eller ökar användning av förnybar energi. Vid bedömningen tas hänsyn till åtgärdens spridningseffekt, storlek på energibesparing/åtgärd, framtida potential och nytänkande.

Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Vinnare utses av Region Örebro läns fokusnämnd för miljö och klimat och kommer att presenteras i början av april. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel och på så sätt inspirera till åtgärder som bidrar till att nå visionen i energi- och klimatprogrammet om ett län utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050.