Tung manifestation för säker och rättvis transport

IMG_0029 (3)

Under lördagen körde fler än 170 lastbilar i kortege genom Örebro. Förarna vill uppmärksamma allmänheten på deras arbetsvillkor i konkurrens med utländska åkerier och samtidigt slå ett slag för ökad trafiksäkerhet på våra vägar. Yrkesförarna vill se fler trafikpoliser ute på vägarna, det var ett av kraven i manifestationen Här stannar Sverige. Mer om organisationen: http://harstannar.se/

IMG_0009IMG_0015IMG_0043IMG_0005