Ikonen Nova vid universitetet fick årets byggnadspris

IMG_0036 (2)

Nova-huset vid Örebro universitet fick årets byggnadspris i Örebro kommun. Vid en ceremoni på måndagen med representanter från Örebro kommun, universitetet, Örebroporten och arkitekterna presenterades årets mest spännande byggnad i staden.

Motiveringen lyder: ”Med Novahuset har Örebro universitet fått ett nytt ansikte mot stadskärnan och staden en ny ikonbyggnad. Byggnadens unika former och material berättar om rummen innanför och ger Universitetsplatsen en egen identitet. Så står det bland annat i motiveringen till utmärkelsen där man också nämner ett skickligt utnyttjande av platsens olika nivåer för att skapa ett rumssamband, användandet av formerna på fönstren i området i fasadkompositionen samt uttrycksfull och träffsäker arkitektur.

Byggherre är Örebroporten Fastigheter, byggentreprenör Byggtema, byggnadsarkitekt Juul I Frost arkitekter och inredningsarkitekt Tengbom. Byggnaden kostade cirka 280 miljoner kronor. I Nova finns förutom kontor och studieutrymmen även en aula med plats för drygt 500 personer.

Örebro kommun representerades av Carina Toro-Hartman (S) ordförande byggnadsnämnden, Linda Larsson (C), v. ordförande byggnadsnämnden, Lennart Bondeson (Kd) kommunalråd, Peder Hallkvist, stadsarkitekt samt stadsantikvarie Eva Fransson. Det är för övrigt Eva som kom på namnet på byggnaden, Nova.

Örebro universitets rektor Jens Schollin samt Jeanette Berggren vd Örebroporten, Ulf Wennlöf, projektledare och Tom Axelryd, arkitekt, Örebroporten samt arkitekten Fleming Frost deltog också i prisutdelningen.

IMG_0035IMG_0025 (2)IMG_0016 (2)IMG_0015 (2)IMG_0002IMG_0040 (2)

,