Rekordsumma för att rusta kyrkorna i länet

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2016 innebär rekord för Örebro län. Drygt 27 miljoner kronor fördelas till cirka 50 olika kyrkoantikvariska projekt i länet.

– Det är en fantastisk tidig julklapp som kommer till stor nytta för att vårda och bevara de värdefulla kyrkliga kulturmiljöerna vi har i vårt län, säger Raoul Hjärtström, antikvarie på Länsstyrelsen.

Ett av projekten är renoveringen av tornhuven i kalksten på Nikolaikyrkan i Örebro.