Förstudie om bygget av Nobel Science Park – en fortsättning på Novahuset

IMG_0040 (2)

Nu har beslutet tagits att utreda möjligheterna att bygga Alfred Nobel Science Park vid Örebro universitet.

– En förstudie startar i januari för att ta fram underlag för investeringsbeslut på försommaren, säger Jeanette Berggren, vd på Örebroporten Fastigheter.

Förutom Örebroporten, universitetet och Science Park är även fastighetsbolaget Aspholmen Fastigheter involverat i det som kan komma att bli den viktiga länken mellan universitetet och näringslivet.

Vi brinner för samverkan och har sett hur mycket positivt det kan åstadkomma. I det här projektet samverkar vi med flera starka aktörer och avser att samverka med Örebroporten kring själva investeringen, säger Claes Larsson, vd för Aspholmen Fastigheter.

Jens Schollin, rektor för Örebro universitet, och Kjell Fagerström, vd för Alfred Nobel Science Park, är nöjda över det beslut som nu har tagits.

– Det är viktigt för universitetet att ha en närmare samverkan och samproduktion med näringslivet. För det behövs en intellektuell och fysisk mötesplats, och Science Park kan bli det perfekta stället för att knyta universitetet och näringslivet närmare varandra. Det kommer att skapa utvecklingsmöjligheter och även resultera i rena utveckling- och samverkansprojekt som knyter an till näringslivets intressen och universitetets möjligheter att bedriva forskning och utveckling, säger Jens Schollin.

– Om Science Park blir verklighet kommer det att bli en viktig mötesplats för den akademiska världen, näringslivet och samhällets övriga aktörer. Universitetet växer starkt och vi måste hänga med i den utvecklingen. Alla framgångsrika universitet har ett Science Park som bidrar till samverkan som har nämnts, säger Kjell Fagerström.

– För Örebroporten innebär det eventuella bygget av Science Park en fortsättning på den idé som den danska arkitektbyrån Juul & Frost har med det nya Nova-huset och de intilliggande forskarbostäderna. Vi har tagit det första viktiga beslutet; att utreda möjligheterna för att bygga. Nu ska alla parter jobba hårt tillsammans för att bestämma hur Science Park ska se ut och vilka ekonomiska resurser som krävs för att projektet ska bli verklighet, säger Jeanette Berggren.

,