EU säkerställer Örebro som logistiknav

ebhbsqs9ycj87cesjiuw (3)

EU:s Östersjöprogram har nyligen godkänt två större europeiska logistikprojekt med sammanlagd budget på cirka 38 miljoner kronor. Båda projekten kommer säkerställa att Örebroregionen även i framtiden kommer hålla en ställning som svenskt, nordiskt och europeiskt logistiknav.

Det första projektet kallas Scandria2Act och ska förbättra regionalt, nationellt och europeiskt samarbete längs huvudtransportkorridoren mellan Skandinavien och Centraleuropa. Korridoren går genom Örebroregionen. Region Örebro län ingår i projektet med en budget på cirka 1,6 miljoner kronor.

– Scandria2Act ger oss goda möjligheter att förbättra möjligheterna för järnvägstransporter mellan Tyskland och Örebroregionen. På så sätt hoppas vi att ett resultat av projektet blir att vi kommer ha färre lastbilstransporter, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Region Örebro läns huvudfokus i det andra projektet, TENTacle, kommer vara att jobba med hur transportflöden till och från norra Skandinavien kan kopplas på hållbart sätt via Örebroregionen till huvudtransportkorridoren mellan Skandinavien och Centraleuropa. Även här kommer Region Örebro läns projektbudget bestå av cirka 1,6 miljoner kronor.

– Projektet ger oss goda möjligheter att utveckla Örebroregionen som ett ledande logistiknav i Skandinavien. Genom att koppla ihop olika transportflöden här i regionen förbättras också transportmöjligheterna för företag i regionen, fortsätter Mats Gunnarsson (Mp).

,