Coop lägger ner butiken i Brickebacken

Coop Konsum i Brickebacken i Örebro kommer att avvecklas. Sista försäljningsdag blir den 29 maj 2016. Bakgrunden till nedläggningen är butiken står inför omfattande investeringar som inte är möjliga att genomföra med de intäkter och kostnader som butiken har idag.

– Coops bedömning är att det utan investeringarna inte går att driva butiken vidare och har därför beslutat om avveckling. Personalinformation har hållits idag. Det är i dagsläget för tidigt att säga vad som händer med de anställda. Dialog med facket pågår. Totalt arbetar nio på Coop Konsum Brickebacken. Det är självfallet alltid tråkigt att behöva stänga butiker, men vi kan inte fortsätta att driva butiken utan att göra investeringar. Vi har under året jobbat med att försöka sänka de fasta kostnaderna för att på så sätt kunna fortsätta utveckla butiken, men tyvärr inte kommit ner till en nivå där detta var möjligt. Vi fokuserar nu på utveckla övriga butiker i området, säger Anders Wennerberg, regiondirektör Coop.

,