Historiskt stor handel i byggvaruhusen – upp med 22 procent

Försäljningen i bygg- och järnvaruhusen i Mellansverige ökade under oktober i år jämfört med 2014 med 22 procent, vilket är historiskt höga värden. För riket landade försäljningsutvecklingen i november på 17,9 procent, enligt branschorganisationen Bygghandlarna.

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. De samlar över 750 medlemsföretag. Deras verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.