Färre länsföretag gick i konkurs i fjol – minskning med fem procent

Under 2015 gick 5 665 svenska aktiebolag i konkurs, en minskning med sju procent jämfört med året innan. Det är den lägsta siffran sedan 2011, enligt företaget Creditsafe. I Örebro län minskade konkurserna med fem procent under perioden, från 146 år 2014 till 138 i fjol.

Antalet anställda som berördes av konkurserna i landet minskade samtidigt med 15 procent.