Förändrad skatt för husbilar och importerande bilar – 50 000 fordon berörs

gasol-till-husbilen

Transportstyrelsen har ändrat de formler som används för att bestämma fordonsskatt för husbilar och vissa importerade bilar vid årsskiftet. Som en följd av detta kan fordonskatten komma att ändras. Mellan 45 000 och 50 000 bilar berörs.

Nyare bilar beskattas utifrån sina koldioxidutsläpp vid blandad körning. Uppgiften lämnas i regel av fordonstillverkaren i samband med registreringen. För vissa fordon saknas dock uppgiften. Det gäller främst husbilar, men även vissa personbilar och lätta lastbilar som importerats begagnade från i första hand länder utanför EU. De importerade bilarnas utländska registreringshandlingar ligger till grund för registreringen i Sverige och saknar ibland uppgiften om koldioxidutsläpp. Om koldioxidvärdet saknas beräknas ett värde utifrån vissa tekniska uppgifter på bilen.

– Den tidigare uträkningsformeln har varit oförändrad sedan 2010 och har inte tagit hänsyn till den allmänna teknikutveckling som skett. Därför har nu Transportstyrelsen sett över formlerna. Teknisk utveckling och optimering av bilar sker kontinuerligt, och i takt med att det kan de parametrar som påverkar koldioxidutsläppen ändras. En formel som schablonmässigt beräknar koldioxidutsläppen behöver därför uppdateras med jämna mellanrum, säger Linda Norberg, utredare på Transportstyrelsen.