Här finns 500 sommarjobb att söka

H12-1

Swecamp är branschens största kedja med 15 helårsöppna anläggningar där tio procent av branschens totala gästnätter spenderas. Sedan en tid tillbaka ingår Gustavsvik i samarbetet. Nu söker Swecamps anläggningar cirka 500 nya medarbetare inför sommaren och även tillsvidaretjänster ligger ute.

– Säsongsjobb är attraktiva hos ungdomar och ungdomar är viktiga för vår bransch. Om intresset finns hos medarbetaren gör vi vad vi kan för att omplacera personalen till en annan anläggning i kedjan med högsäsong under en annan period än den egna. Det resulterar i en trygghet för våra anställda. Kompetensen finns då kvar i kedjan vilket gör att vi kan behålla den höga kvalitén till våra gäster, meddelar Andreas Häggqvist, ordförande i Swecamp.