Klart med nya ägare till Delibake

Myrina Invest AB och Frengen Förvaltning AB har träffat överenskommelse med konkursförvaltaren i Delibake AB om att ta över rörelsen med verkan från den 5 januari.  Ägarna avser att driva vidare verksamheten i befintliga lokaler utanför Örebro.

Avsikten är att erbjuda merparten av de befintligt anställda fortsatt arbete och  att samordna verksamheten med ägarnas bolag inom fryst livsmedel, Delmat AB i Hällefors. Till VD i nya bolaget, Delibake i Örebro AB, kommer Niklas Ekevid, tillika VD i Delmat, att utnämnas.

– Som en helt oväntad möjlighet kom chansen att förvärva inkråmet i Delibake Svenska AB i konkurs strax innan jul. Vi har länge arbetat på att utvidga vårt livsmedelsinnehav, vi har tyckt att vi har varit för små och har velat växa men det har inte varit enkelt att hitta ett passande företag. Dagens inkråmsförvärv är alltså av extra intresse då det kan samorganiseras med Delmat. Att vi trots den korta tiden sedan konkursen den 15 december, kunde genomföra förvärvet förklaras av att vi redan kan branschen, har nyckelpersoner och kompetens på plats, Företaget har också en duktig lokal ledning och redan visat att man har ett attraktivt kunderbjudande, säger Sara Sjöborg Wik, VD i Myrina Invest AB kommenterar till affären.