Klart med plogad isbana på Hemfjärden – varning för olika isförhållanden

Foto: Johan Eklund / DinSäkerhet, MSB.

Örebro kommun har plogat en isbana från Rävgången vid Rynningeviken till Lindholmen. Men de varnar samtidigt för isens kvalitet och tjocklek, på vissa ställen är isen bara cirka sex, sju centimeter tjock. Torrare is blandad med issörja och dubbelis, vilket kan göra det svåråkt på vissa partier på Hemfjärden.

”Om du ger dig ut på isen så håll dig till de plogade spåren, åk aldrig ensam och ha alltid med dig säkerhetsutrustning”, informerar kommunen.

,