Regionen planerar ett kulturprogram för flyktingbarn – söker samarbetspartners

IMG_0020 (2)

Region Örebro län planerar att utveckla ett kulturprogram riktat till barn och unga med flyktingbakgrund. Tanken är att det ska inledas i mindre skala till hösten. Nu vill man nå aktörer och samarbetspartners som är intresserade av att samverka kring utvecklingen av kulturprogrammet.

“Aktörer som har möjlighet att genomföra kulturverksamhet/kulturaktiviteter inom egen budget välkomnas men Region Örebro län räknar också med att kunna finansiera vissa delar. Den som är intresserad av att vara med kan skicka en kort beskrivning av verksamheten/aktiviteterna genom att fylla i en intresseanmälan. Region Örebro län är också intresserade av att finna samarbetspartners för organisering av genomförandet. En dialog kommer till exempel att inledas med Örebro läns bildningsförbund för folkbildningens räkning”, skriver Region Örebro län.