Arbetsförmedlingen betalade tolv miljoner till privata företag – 80 fick jobb

Arbetsförmedlingen i Örebro län betalade ut 11,7 miljoner kronor under förra året till privata företag. Bolag som hjälper arbetslösa att hitta någon form av sysselsättning. För den summan har drygt 80 personer fått arbete. Arbetsförmedlingen menar att de själva inte har kompetensen att hjälpa arbetssökande på det sättet.

–  Den nya tjänsten Stöd och matchning är behovsstyrt utifrån individens behov, den har fyra olika spår beroende på vad för stöd individen behöver, en viktig del är att man erbjuder språkstöd. Högre krav på dokumentation om gemensam planering där leverantören ska skicka in den innan start, ska beskriva vad som ingår i schemat för varje individ, vid tjänstens upphörande ska slutredovisning skickas in. I tjänsten ingår alltid studie- och yrkesvägledning av examinerade studie-yrkesvägledare, säger Sari Harju, chef Arbetsförmedlingen Örebro län.

– Den nya tjänsten har ett stort fokus på resultat, hur väl leverantören lyckas med att hjälpa deltagare till arbete eller utbildning. Arbetsförmedlingen mäter hur väl leverantören lyckas med detta uppdrag och resultaten kommer att publiceras. Ersättningen till leverantörerna utgår med grundersättning/dag och resultatersättning efter att deltagare går ut i arbete eller studier. Kvalitetsgranskningar sker kontinuerligt. Vi har inte resurser att erbjuda dessa tjänster internt, därför har vi fått möjligheten att upphandla dessa tjänster.

Sammanlagt är cirka 50 företag godkända att leverera tjänster till Arbetsförmedlingen i Örebro län. Drygt 600 personer har deltagit i stödformen hos någon av de privata aktörerna under 2015.

,