Aspholmen köper lagerbyggnad i Pilängen för 38 miljoner

Aspholmen Fastigheter har förvärvat en lager- och logistikfastighet belägen i Pilängen. Fastigheten rymmer två byggnader med en total uthyrningsbar yta om cirka 5 800 kvadratmeter varav 4 300 kvadratmeter utgörs av lager och resterande del av kontor och personalutrymmen med en outnyttjad byggrätt om cirka 2 000 kvadratmeter. Fastigheten är förnärvarande vakant. Investeringen uppgick till 38 miljoner kronor och tillträde har skett.