Filippa är ny chef för Cancercentrum

kfwj2ivn10y1tpmtmxam

Filippa Nyberg har utsetts till ny chef för Cancercentrum i Örebro och Uppsala. – Jag är väldigt glad över den här möjligheten. Uppdraget som verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro är viktigt för cancervården på ett lokalt, regionalt och nationellt plan. Det handlar verkligen om att förbättra för patienterna, något jag ser fram emot att få vara en del av. Här känner jag att jag kommer närmare medicinsk forskning, patientsäkerhet och kvalitetsutveckling igen, säger Filippa Nyberg

Filippa Nyberg har mångårig erfarenhet som chef och ledare. Efter specialistutbildning, disputation och senare docentur vid Karolinska Institutet, blev hon verksamhetschef vid hudkliniken på Danderyds sjukhus. Därefter arbetade hon på Akademiska sjukhuset som verksamhetschef, divisionschef och senast som chefläkare. Sedan 2012 har Filippa Nyberg innehaft tjänsten som VD för Svenska Läkaresällskapet.

– Uppdraget som verksamhetschef för RCC kräver en drivande och beslutsför person som kan företräda de regionala frågorna även på den nationella nivån. Viktigt är också att personen samtidigt kan skapa ett gott samarbetsklimat i regionen kring RCC:s viktiga frågor som kompetensförsörjning, vårdens struktur samt inte minst arbetet kring de standardiserade vårdförloppen. Vi har funnit den personen i Filippa Nyberg, säger Marie-Louise Forsberg Fransson, ordförande i Samverkansnämnden.

Filippa Nyberg tillträder chefsuppdraget vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro den 16 maj.