Hur vill du förändra Tybbleparken? – kommunen vill få in förslag

tybbleparken_390x255 (2)
Örebro kommun ska rusta upp Tybbleparken. Nu kan örebroarna komma med förslag på de förbättringar de vill se i området. Varje år satsar kommunen en miljon kronor på en utvald park i staden. De som hittills har förbättrats är Varbergaparken, Tegnérlunden och Vallåkraparken. Planeringen för Karlaparken är på gång.

Tybbleparken byggdes under åren 1957-1960 i samband med byggnationen i området. På kartan ser du vilken del av parken det är som ska rustas upp. Fotbollsplanerna, tennisplanerna och lekplatsen Tarzanparken, som nyligen rustades upp, ingår inte. Politikerna prioriterar de inkomna synpunkterna och ett förslag på hur Tybbleparken ska utvecklas kommer att tas fram i samråd med kommunens stadsträdgårdsmästare under året, skriver kommunen på sin hemsida.