Statistiker ska spara energi och vatten – SCB och Norrporten i grönt samarbete

Ovning_diagram_3

Statistiska centralbyrån SCB, en av de största arbetsgivarna i Örebro, har tillsammans med hyresvärden Norrporten tecknat ett så kallat grönt samarbetsavtal. Avtalet innebär att SCB och Norrporten tillsammans avtalar om hur kontorsverksamheten i lokalerna ska minska belastningen på miljön.

– SCB arbetar kontinuerligt med att minska myndighetens miljöpåverkan inom ett flertal områden. Det handlar om allt från tjänsteresornas totala utsläpp av koldioxid till energianvändningen i lokalerna och pappersförbrukningen. Avtalet med Norrporten ser vi som en del i vårt arbete, säger Stefan Lundgren, generaldirektör, SCB.

På SCB arbetar cirka 750 medarbetare i det cirka 16 500 kvadratmeter stora kontoret på Klostergatan i centrala Örebro. Konkret innebär det gröna samarbetsavtalet att hyresgäst och hyresvärd tillsammans bestämt sig för att minska energi- och vattenanvändningen på arbetsplatsen, öka återvinningen av avfall samt ta miljöhänsyn vid inköp av material i kontoret.

– Detta åstadkommer man bland annat genom att optimera drifttiderna efter verksamheten, utveckla källsorteringen och tillsammans tänka till miljöriktigt vid ombyggnationer. Det är först i samarbete med våra hyresgäster som en effektiv minskning av vår miljöpåverkan är möjlig. Mycket av det avtalet handlar om gör vi faktiskt redan idag, men genom att få ned det på papper så tydliggör vi våra gemensamma ambitioner, säger Hans Hjalmarsson, marknadsområdeschef på Norrporten.

,