Annika gör en förstudie om framtidens mat

Annika_2 (2)

En förstudie om ett Måltidslaboratorium för framtidens mat startar nu på Örebro universitet. En projektgrupp har utsetts, berättar Annika Grälls, senior advisor med inriktning på mat och dryck vid universitetet. Målsättningen är att inom ett par år skapa ett måltidslaboratorium där det ska forskas kring nya matråvaror, vad vi äter, hur maten förpackas och transporteras.

3D-printer kan användas vid tillverkning av livsmedelsförpackningar och vid framställningen av själva maten, säger Annika.

Det finns tester kring att förpackningar kan innehålla information om varans hållbarhet. När matens bästa-föredatum närmar sig kan du få ett meddelande i mobilen med förslag på recept som lämpar sig för just den råvaran, förklarar hon vidare.

Annika Grälls vill se en samverkan mellan universitetets forskning och näringslivet, Örebro är ett transportnav med stor livsmedelsindustri redan idag, menar hon.

Region Örebro län har beviljat 890 000 kronor till förstudien.

 

,