Så ska Örebro kommun spara 40 miljoner

newcollage__100SEK_high_150210 (2)

Örebro kommun står inför stora investeringar med bland annat byggnation av flera nya skolor. För att klara dem och andra satsningar krävs en skattehöjning och besparingar inom de kommunala verksamheterna.

Inom ramen för besparingarna finns bland annat en översyn av förvaltningsorganisation. Där räknar kommunledningen med att kunna spara fem miljoner kronor. Ett bantat programutbud i gymnasieskolorna ska spara 1,7 miljoner. Samtidigt ses ägandestrukturen av Kvinnerstaskolan över med ett sparkrav på 1,5 miljoner kronor.

En stor besparingspost är att få ut så kallat oplacerad personal till vakanta tjänster. Ansvaret där flyttas från en personalfunktion centralt ut till nämnder och verksamheter. Här rör det sig om tio miljoner kronor som ska sparas.

5,3 miljoner kronor ska bort från vården av personer med stora vårdbehov och 2,1 miljoner från nattbemanningen inom hemvården. Inom IT väntar sparkrav på 3,5 miljoner kronor. Högre krav avkastning vid mark och exploatering ska ge tio miljoner till kommunkassan, enligt sparpaketet.

– En ansvarsfull kommunledning måste vara beredd att vända på varje krona för att säkerställa att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt och där de gör mest nytta. På kommunstyrelsen idag presenterar vi hur vi ska minska kommuns kostnader med 40 miljoner kronor under 2016, säger Lena Baastad, kommunstyrelsen ordförande (S).

,