Kraftig ökning av antalet bluffakturor till företag

Antalet anmälningar om falska fakturor ökade med över 65 procent i Örebroregionen under fjolåret jämfört med 2014. Det visar en sammanställning som ekonomiföretaget Visma har gjort av statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Bergslagen, där Dalarna, Värmland och Örebro ingår, såg en ökning med 65 procent till 910 anmälningar.

– Samhället måste sätta in krafttag mot den här brottsligheten. Det är orimligt att den enskilda företagaren ska lägga så mycket tid på att få rätt mot bluffmakarna, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Totalt i landet gjordes 14 315 anmälningar om bluffakturor 2015, enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik. Det innebär en ökning med mer än 20,5 procent jämfört med 2014, då 11 877 anmälningar gjordes. Den nedåtgående trend som rått sedan toppen 2011-2012 bryts alltså med besked.

Så hanterar du bluffakturor

1. Om du får en faktura utan att det förekommit någon tidigare kontakt med företaget bör du i första hand kontakta företaget per telefon och försöka få rättelse.

2. Om du inte får rättelse kan du skriva följande direkt på underlaget och skicka en kopia till företaget: ”Bestrider fakturan i sin helhet då någon beställning av dessa varor/tjänster aldrig har gjorts”. Gör också en polisanmälan om misstänkt ”Bedrägeri med hjälp av bluffaktura”

3. Om en telefonförsäljare ringer, be att få ringa upp. Bedragarna accepterar generellt inte det. De har ett säljmanus som bygger på att de inleder samtalet och vill kunna spela in lämpliga delar av samtalet.

4. Om någon hänvisar till ett tidigare avtal i ett brev eller ett telefonsamtal, kräv att detta skickas innan du för ytterligare diskussioner med företaget.

5. Sätt inte din namnteckning på något och svara inte på misstänkta mejl.

,