Åtta av tio studenter får jobb inom ett år efter examen

IMG_0036 (3)

Örebro universitets studenter får jobb snabbt efter examen. Det är Universitetskanslersämbetet som undersökt i vilken utsträckning studenterna lyckas etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Rapporten visar att 84 procent av de 1 642 studenter som tog examen vid Örebro universitet läsåret 2011/2012 var etablerade på arbetsmarknaden ett år senare. Kraven för att räknas som etablerad på arbetsmarknaden är högre än för att bara ha ett jobb, bland annat vad gäller både omfattningen av anställningen såväl som inkomsten. Det kan jämföras med ett riksgenomsnitt på 81 procent där också nio av tio hade ett jobb med krav på högskoleutbildning.

– Jämförelser med andra universitet ska tolkas försiktigt eftersom det inte minst beror på vilket utbildningsutbud lärosätet har. Här på Örebro universitet har vi lyckats skapa ett brett utbud av eftertraktade professionsutbildningar med hög kvalitet som ger mycket goda möjligheter till jobb. Inom många områden har vi också en bra samverkan med näringsliv och organisationer vilket också ökar möjligheterna, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.

Rapporten visar också att de studenter som tar ut sin examen får jobb i större utsträckning än de som inte gör det, 81 procent jämfört med 68 procent. De med yrkesexamen etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden. Örebro universitet genomför just nu en egen undersökning som mer ingående utreder var lärosätets studenter tar vägen efter avslutad utbildning och vad de arbetar med. Rapporten presenteras senare i vinter.

,