Lovisa vill att tjejer vaccinerar sig mot livmoderhalscancer

pmt7qictlcdayc7csoi7

Lovisa Bergengren, specialistläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro uppmanar föräldrar att låta sina flickor vaccinera sig mot humant papillomvirus, HPV.

– HPV, är orsak till all livmoderhalscancer. I Sverige drabbas 450 kvinnor per år och av dem är det 150 som avlider. Vi erbjuder därför erbjuds alla flickor i årskurs fem och sex att vaccinera sig mot HPV och vaccinet ingår sedan 2010 i det nationella vaccinationsprogrammet, förklarar Lovisa Bergengren.

Vaccinet mot HPV är det första vaccinet som är framtaget mot cancer och det skyddar även mot könsvårtor, kondylom. På senare tid har det uppstått en diskussion kring misstänkta biverkningar av vaccinet mot humant papillomvirus. Enligt läkemedelsverket har det kommit rapporter om några få misstänkta fall av POTS och CRPS, två sjukdomar som ger diffusa neurologiska symptom, som yrsel, svimningar, huvudvärk, smärta, illamående och trötthet. På grund av rapporterna har den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, gjort en förnyad säkerhetsgranskning för att se om det finns en koppling till HPV-vaccinet. Resultatet, som publicerades i november 2015, visade inte på någon sådan koppling. Därför har heller inte Läkemedelsverket ändrat på rekommendationerna för vaccinet.