Start för etapp 2 av Södra Ladugårdsängen

c9pussayv9afzj7rmyh9 (2)

Nu fortsätter markanvisningen i Södra Ladugårdsängen. Etapp två omfattar cirka 350 bostäder i 2-5 våningar med alternativa boende- och upplåtelseformer. Fyra byggaktörer kommer att väljas ut och få samarbeta i en gemensam förstudie som ska vara färdig i mars 2017.

– Vi bygger Södra Ladugårdsängen för invånare med olika livsmönster och ekonomiska förutsättningar. Vi vill arbeta för en vardagsarkitektur av hög klass och ett långsiktig hållbart byggande, säger Åsa Bellander, stadsbyggnadschef.

Björn Sundin, ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad fortsätter.

– Örebro är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Idag är vi drygt 143 000 invånare och ökar med cirka 2 000 personer per år. Det betyder att bostadsbehovet växer. Södra Ladugårdsängen är en viktig stadsdel för att Örebro ska kunna fortsätta att växa och möta behoven av minst 750 nya bostäder per år de närmaste fyra åren.

,