(V)ill se fler platser för ungdomsvård

– Det behövs fler HVB-platser på hemmaplan för örebroungdomar. Det skulle kunna ge en bättre vård och samtidigt minska belastningen på socialtjänsten menar Martha Wicklund, Vänsterpartiet.

I en motion till kommunfullmäktige i Örebro vill Vänsterpartiet låta utreda möjligheterna för att öka Örebro kommuns sociala insatser på hemmaplan med huvudfokus på ungdomar.

– Vi vill att det utreds om vilka insatser som behövs när det gäller förebyggande arbete och öppenvård och att det undersöks på vilket sätt vi kan öka interna HVB-platser och minska externa placeringar, säger Martha Wicklund, ledamot i programnämnd social välfärd för Vänsterpartiet.