Stimulerande jobb minskar risken för Alzheimer

Risk att få demenssjukdomen Alzheimer halveras för personer som har komplexa arbeten. Kemikalier och elektromagnetiska fält i sin tur ökar risken att drabbas. Det visar en kunskapssammanställning gjord av Lars-Gunnar Gunnarsson och Lennart Bodin, professorer vid Örebro universitet.

– För att minska risken för Alzheimer skulle den optimala arbetsplatsen minimera exponering för kemikalier och starka elektromagnetiska fält samt innehålla arbetsuppgifter som stimulerar till intellektuellt arbete, säger Lars-Gunnar Gunnarsson som är biträdande professor i neurologi, överläkare och specialist i arbets- och miljömedicin.