Ställer krav på arrangören för säkerheten vid idrottsevenemang

Psykiatrisamordnaren: Kerstin Evelius och Supportersamordnaren :Agneta Blom Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Örebroaren Agneta Blom har på regeringens uppdrag granskat supporterkulturer och våldsamheter i samband med idrottsevenemang. ”Ett mål bör vara att ställa tydliga krav på arrangören att ta ansvar för säkerheten vid sina egna matchevenemang. Ett annat mål bör vara att kraftigt minska behovet av polisens närvaro i samband med samtliga idrottsevenemang. Samverkan kring evenemangssäkerheten kan formas i enlighet med de strukturer som finns för hur samhället planerar och agerar för att förebygga, hantera, återställa och lära av samhällskriser”, skriver hon i sin slutrapport.

Under 2015 har Agneta Blom haft i uppdrag att stödja genomförandet av de åtgärder som följer av den nationella strategi som Svenska fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Hockeyligan, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Bandyförbundet och Polisen undertecknade i juni 2014. I sina slutsatser konstaterar samordnaren bland annat att det nu inte behövs ännu en särskild nationell eller regional samordnare. Parterna bakom strategin har de redskap de behöver för att var för sig och i samverkan kunna ta konkreta steg framåt i arbetet för evenemangssäkerhet: trygga, säkra och stämningsfulla evenemang för alla.

Samordnaren menar att regeringens fortsatta arbete bör inriktas på att förstärka arbetet mot den grova brottslighet och de våldsbejakande grupper som finns inom supportermiljön. Arbetet kräver i första hand insatser från polis och andra rättsvårdande myndigheter. Det handlar om kartläggning, underrättelsearbete, analyser av hur hotbilden från dem ser ut, vilken avsikt och förmåga de har samt vilka kopplingar de har till andra kriminella miljöer.

För att samverkan mellan parter ska fungera krävs att alla kan komma överens om en gemensam lägesbild att utgå från. En sådan lägesbild finns i princip mellan myndigheter, hockey och bandy, men däremot avviker fotbollen. Samordnarens bedömning är därför att fotbollen behöver hanteras i särskild ordning.

Riksidrottsförbundet (RF) visar stort intresse för att gå in och medverka i arbetet med att bidra till en positiv supporterkultur och motverka idrottsrelaterad brottslighet. Samordnarens uppfattning är det är viktigt att RF också är en stark röst för sunda värderingar inom idrotten och vad som kan bidra i diskussionen om vad är “positiv supporterkultur”.

Agneta Blom (S) är ordförande för kommunfullmäktige Örebro kommun.

Källa/ foto: regeringen.se

 

,