Så ska färre företag gå i konkurs – ser över skatteregler för styrelsen

Det finns en risk att livskraftiga företag tvingas i konkurs. Orsaken är att styrelseledamöterna har personligt betalningsansvar för aktiebolags skatter. Professor Eleonor Kristoffersson vid Örebro universitet har fått forskningsanslag för att jämför Sverige med andra länder med målet hitta mer ändamålsenliga regler. Studien finansieras med 493 000 kronor av Torsten Söderbergs stiftelse.

– När ett aktiebolag börjar gå dåligt finns det två saker att göra. Antingen försöker man att få det fötter igen, eller så lägger man ner genom att gå i konkurs. Dessa regler kan leda till att livskraftiga företag läggs ner i förtid eftersom företrädarna inte vill riskerna att bli betalningsansvariga, säger Eleonor Kristoffersson och pekar på att allmänintresset att skydda skatteintäkterna i detta fall kolliderar med företagens möjligheter att klara sig ur ett besvärligt läge.