Vänsterpartiet om kommunchefers löner: Tak vid drygt 60 000

– Det verkliga problemet ur ett jämställdhetsperspektiv är det orimliga i att vi har chefer som tjänar över 100 000 kronor i månaden, eller som Staffan Isling gjort senaste året: nämligen 125 000 kronor.  Det är så mycket pengar att det knappt går att föreställa sig för de allra flesta örebroarna. Vi har ju en hel del yrkesgrupper i kommunen som tjänar mindre än en femtedel av den summan.  De allra flesta av dem är kvinnor. Det är den frågan vi borde lyfta om vi vill jobba för ett mer jämställt Örebro, säger Murad Artin (V) som är ordförande i jämställdhetsdelegationen.

– Vi menar att ingen kommunal chef bör tjäna mer än den som är högst ansvarig, det vill säga kommunstyrelsens ordförande, som har ett arvode på strax över 60 000 kronor i månaden. 60 000 kronor om nu någon glömt det, så är det är nämligen väldigt mycket pengar, säger Murad Artin (V).

,