Chans att utbilda sig till robotingenjör

FlexLean Production Line

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu gett besked vilka nya yrkeshögskoleutbildningar som får starta i höst. I Örebro kommer bland andra Hermods Yrkeshögskola erbjuda utbildning till automations- och robotingenjör.

– Vi är glada över ett fortsatt förtroende från Myndigheten för yrkeshögskolan. I år har vi dessutom slagit rekord i antalet beviljade utbildningsstarter inom Hermods yrkeshögskolor. Nu ser vi fram emot att driva dessa utbildningar, vilka vi tror kommer att bidra till en positiv utveckling på arbetsmarknaden, säger Håkan Andersson, tf verksamhetschef Hermods Yrkeshögskolor.