Enkät: Företagen är ännu mer nöjda med kommunen

Örebro kommun har höjt sitt resultat igen, den här gången från index 73 till 76 i mätningen av hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning. Mätningen är gjord januari till november förra året, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

De verksamheter som mäts är brandtillsyn, markupplåtelse, bygglov, serveringstillstånd och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

– Resultatet är mycket glädjande och positivt. Det visar att kommunens service till företagen håller hög kvalitet och bidrar till ett gott näringslivsklimat och tillväxtmöjligheter för Örebro kommun. Det är ett arbete med hög prioritet från kommunledningen. God dialog genom fokusgrupper, information och återkoppling, och aktivt deltagande från företagen har bidragit till detta, säger Lennart Bondeson(KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

– Jag är mycket glad över den här fantastiska utvecklingen! Det höga resultatet är en fin bekräftelse på vårt arbete och en uppmuntran att fortsätta att utveckla vår service, säger Staffan Isling, kommundirektör.

,