ÖSK och KIF jobbar för minskat utanförskap – börjar i Vivalla

KIF Örebro och ÖSK ska tillsammans jobba för att minska utanförskapet i Örebro. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt uppdrar åt kommundirektören att tillsammans med ÖSK Fotboll, KIF Örebro och Region Örebro län ingå ett samarbetsavtal om detta. Örebro kommuns finansiering av samarbetsavtalet är 200 000 kronor årligen 2016–2018.

Aktiviteter ska påbörjas i Vivalla och med ensamkommande flyktingbarn i Örebro för att senare utvidgas till andra orter i regionen. Beslutet gäller under förutsättning att Örebro Region län deltar med åtminstone samma belopp. Arbetet går under namnet Arena Örebro.