Så ska kommunens fordon bli mer klimatvänliga

Tekniska förvaltningen ansvarar i stort sett för kommunens hela fordonsflotta och har nu i enlighet med kommunens klimatmål tagit fram en handlingsplan för minskad klimatpåverkan från tunga transporter.

– Det här är ytterligare ett steg mot att göra Örebro kommun klimatneutralt fram till år 2050, den tunga fordonsflottan spelar här en viktig roll, säger Charlotte Edberger Jangdin (C ) ordförande i Tekniska nämnden.

Handlingsplanen slår fast att tunga fordon och lätta lastbilar i första hand ska drivas med biogas och i andra hand HVO100, den syntetiska dieseln som är gjord av tallolja. Tekniska förvaltningen köper redan sedan flera år tillbaka i första hand in biogasdrivna fordon eftersom biogas är ett fossilfritt bränsle som minskar utsläppen av farliga växthusgaser och hälsovådliga partiklar. Dessutom är råvaran för biogas avfall och restprodukter som matrester, gödsel, avloppsvatten och växtrester. På detta vis bidrar användningen av biogas också till ett hållbart kretslopp i samhället.

,