Varning för barn på nya körkortet

hminrajnxcwieuwi4x9c (2)

Transportstyrelsen har en ny leverantör av körkort vilket resulterar i att alla nya körkort får ett nytt utseende. Med ett nytt kort kommer också nya säkerhetsdetaljer.

– En del av dem är lätta att kontrollera med UV-ljus. UV-detaljerna är något som polis och handel kan kontrollera när de behöver bedöma ett korts äkthet, berättar Kalle Molnar, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning.

– Om du belyser körkortets baksida med UV-ljus framträder bilden av vägmärket ”Varning för barn”. Ett budskap med tanke om omtanke från Transportstyrelsen.

Myndigheten har idag cirka 1 870 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.