Konstrådet storsatsar på ny utsmyckning i miljonprogrammen

Preview

Nästan all offentlig konst i miljonprogrammets områden är från byggåren under 60- och 70-talen. Nu finns det möjlighet att söka pengar från Statens konstråd för att förnya utsmyckningen i bostadsområdena.

– Civilsamhällets organisationer, kommuner och andra aktörer kan ansöka om samarbete kring en situation eller en plats. Det här är en historisk chans för de som bor och arbetar i miljonprogrammets områden att själva bestämma var och hur de vill ha konst. Vi hoppas på många ansökningar, säger Lena From, projektchef för Konst händer.

Statens konstråd söker platser och situationer i miljonprogrammets områden över landet som boende, civilsamhälle, kommuner eller andra lokala aktörer vill påverka genom offentlig konst. Satsningen Konst händer bygger på invånarinflytande och ska omfatta 7-12 platser. Till och med 1 mars 2016 går det att ge förslag genom ansökan om samarbete.

Bilden är från invigningen av Vivalla centrum 1968.

Källa: Statens Konstråd foto: Örebro stadsarkiv Åke Ahlstrand

,